De mens laat zijn enorme verander­potentieel grotendeels onbenut

Het boek Homo plasticus weerlegt de mythe van de onveranderlijke mens en laat zien dat de mens een geboren aanpasser is. Deze kennis helpt de mens zijn veranderpotentieel ten volle te benutten.

[:swvar:text:2126:]

Voor wie is dit boek?

Homo plasticus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de mens en de menselijke natuur.

Door de populairwetenschappelijke schrijfstijl is het boek geschikt voor een zeer breed lezerspubliek. Inzichten vanuit tal van wetenschapsdisciplines – zoals de psychologie, biologie, geneeskunde, filosofie, sociologie, antropologie, politicologie, geschiedenis en bedrijfskunde – worden zo toegankelijk mogelijk beschreven aan de hand van eenvoudig te begrijpen voorbeelden.

Waarover gaat dit boek?

Dit boek gaat over het aanpassingsvermogen van de mens. Is de mens überhaupt veranderlijk of zijn we in essentie onveranderlijk? Gaandeweg ontdekt de lezer dat de mens beschikt over een indrukwekkend vermogen tot aanpassing en verandering, dat hem onderscheidt van andere soorten op aarde

 Je zou in dit verband ook kortweg kunnen spreken van veranderlijkheid of plasticiteit. In dit boek bepleit ik dat de tijd rijp is om onze huidige naam – Homo sapiens – te vervangen door Homo plasticus oftewel de plastische mens of veranderlijke mens.

Twee delen van het boek

In deel I onderzoek ik de belangrijkste mythen over de onveranderlijkheid van de mens. Ik stel de vertroebelingen in onze perceptie aan de kaak. Vervolgens weerleg ik de algemeen heersende opvattingen dat de menselijke natuur onveranderlijk is, dat wij volledig worden bepaald door onze genen en dat onze persoonlijkheid vaststaat.

In deel II staan de belangrijkste mechanismen van aanpassing en verandering centraal. Ik focus eerst op verandermechanismen bij dieren, terwijl de menselijke verandermechanismen aan de orde komen in de volgende hoofdstukken. In het laatste hoofdstuk kom ik terug op de kenmerken van Homo plasticus en de vraag of we het gaan redden.

Recensies

Wil jij ook je veranderpotentieel leren kennen en benutten?

Hoe dit werkt lees je in dit fascinerende boek, dat laat zien wat de grootste kracht van de mens is: zijn ongeëvenaarde vermogen tot aanpassing en verandering.